Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

समाज सेवेत सर्वप्रथम जवळच्या संस्थेची काळजी घ्या ,मोठ्ठी मोठ्ठी नवे बघून सहयोग करू नका,एका क्षत्रात एकाच,

September 08, 2011

Search by Tags:  Charity
ह्या सामीकार्नास बदलून,स्त्रोतांचा गुणाकार करा
म्हणजे सर्वाना सारखा उपयोग आपला होऊ शकेल.
घेणाऱ्या हाताना देणार्याचे बनवण्य साठी सक्षम रणनीती वापर.
Search by Tags:  Charity
Top

Pakshee BHERUNDA's Blog

Blog Stats
  • 12838 hits
Archives